LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNE
ELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE

MANEWROWEPASAŻERSKIEUNIWERSALNETOWAROWEEZT
EM10 / EM10 (zmod.)EP02EU04ET21EN56
 EP03EU06ET22EN57
 EP05EU07ET4014WE / EN61
 EP07EU11ET41EN71
 EP08EU43 / EU43ET42EN75 / ER75
 EP09EU44 EN94
    EN95
    ED59
    ED72
    ED73
    ED74
    EW51
    EW55
    EW58
    EW60
    EW90
    19WE
    27WE