LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNE
ELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE

MANEWROWEPASAŻERSKIEUNIWERSALNETOWAROWEEZT
EM10 / EM10 (zmod.)EP02EU06ET21EN56
 EP03EU07ET22EN57
 EP05EU11ET40EN61
 EP07EU43 / EU43ET41EN71
 EP08 ET42EN75
 EP09  EN95
 ES64U4  ED59
    ED72
    ED73
    ED74
    EW51
    EW55
    EW58
    EW60
    EW90
    14WE
    19WE