ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EN95


EN95-01
EN95-01 jako pociąg WKD nr 218 relacji Milanówek - Warszawa Śródmieście opuszcza Warszawę Zachodnią (14.08.2007)