ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY EW90


EW90-12
EW90-12 w Skansenie w Kościerzynie (08.12.2001)
EW90-28
EW90-28 a raczej jej resztki (ale za to w oryginalnym malowaniu!) na tyłach szopy w Czeremsze (08.02.2002)
EW90-36
EW90-36 na terenie lokomotywowni Szczakowa Południe, pełniąc rolę wagonów pociągu technicznego (28.03.2002)