ELEKTRYCZNY ZESPÓŁ TRAKCYJNY 14WE


14WE-01
14WE-01 opuszcza Warszawę Wschodnią jako pociąg SKM w kierunku W-wy Zachodniej (02.07.2008)
14WE-02
14WE-02 jako pociąg SKM do Sulejówka opuszcza Warszawę Wschodnią (14.08.2007)
14WE-03
14WE-03 w Warszawie Zachodniej (14.04.2007)
14WE-04
14WE-04 wjeżdża do Warszawy Wschodniej jako pociąg SKM od strony Warszawy Zachodniej (02.07.2008)
14WE-06
14WE-06 w Warszawie Zachodniej (14.04.2007)
14WE-07 ->EN61-01
14WE-07 w Krakowie Płaszowie, odjeżdża do Wadowic (03.05.2007)