TABOR TRAMWAJOWY

Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej w Katowicach
(PKT Katowice)PKT Katowice
N"Konstal" Chorzów
N, 4N, 4ND
102N"Konstal" Chorzów
102N, 102Na
105N"Konstal" Chorzów
105N, 105Na, 105NT
111N"Konstal" Chorzów
111N
116Nd"Alstom-Konstal" Chorzów
116Nd
RoboczeRobocze
N, 4N, 13N, 102Na, 105N, 105Na

http://www.pkt.katowice.pl/