Wagony robocze

N, 4N, 13N, 102Na, 105N, 105Na

3
105N #3 jako nauka jazdy, mija zajezdnię Zawodzie (17.01.2005)
8
102N #8 szkoląc przyszłego motorniczego, na Rynku w Katowicach (17.01.2005)
102N #8 zbliża się do Ronda w Katowicach, jadąc aleją Korfantego (17.01.2005)
8R
4N1 #8R w zajezdni w Chorzowie (17.11.2001)
39R
4N #39R czyli spalinowa eNka :-) w zajezdni w Chorzowie (17.11.2001)
41R
N #41R - pług - w zajezdni w Chorzowie (17.11.2001)
61R
13N #61R w zajezdni w Chorzowie (17.11.2001)
107R
13N #107R w zajezdni Chorzów (17.11.2001)
110R
N #110R z lorką na Rynku w Katowicach, mija się ze stodwójką 214 (17.01.2005)
111
105Na #111+112 jako nauka jazdy, mija zajezdnię Zawodzie (17.01.2005)
105Na #111+112 wjeżdża na Rynek w Katowicach, od strony Ronda (17.01.2005)
114R
N #114R w zajezdni Chorzów (17.11.2001)
115R
N #115R w zajezdni Chorzów (17.11.2001)
116R
4N #116R w zajezdni Chorzów (17.11.2001)
130R
N #130R na placu przez zajezdnią w Chorzowie (17.11.2001)