Wls180


Wls180-1
Wls180-1 (ex-Wls180-40) w trakcie naprawy głównej w Żarowie, z naniesioną już datą 30.03.2004. Maszyna pochodzi z KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu. (14.05.2004)
Wls180-4
Wls180-4 (ex-Wls180-05 z Cementowni "Groszowice") manewruje pod lokomotywownią kolei wąskotorowej 750mm KWK Kazimierz-Juliusz (19.06.2004)
Wls180-6
Wls180-6 w Żarowie. Maszyna pochodzi z Cementowni "Groszowice", a po ukończeniu naprawy trafi do KWK Kazimierz-Juliusz. Na pudle widnieje data poprzedniej naprawy wykonanej we Wrocławiu: 12.04.1994. (14.05.2004)
Wls180-18
Wls180-18 (ex-Lyd1-251) z Cukrowni "Zbiersk", manewruje po bocznicy pomiędzy zakładem i stacja ówczesnego PKP (06.12.2003)
Wls180-18 na terenie cukrowni z kilkoma wąskotorowymi węglarkami (06.12.2003)
Wls180-18 manewruje po bocznicy cukrowni (06.12.2003)
Wls180-18 wyciągnęła z hali lokomotywowni maszynę Wls150-7223 (06.12.2003)
Wls180-18 po udanej sesji fotograficznej odstawia węglarki na stację PKP (06.12.2003)