Wls150


Wls150-2
Wls150-2 manewruje pod lokomotywowni± kolei w±skotorowej 750mm KWK Kazimierz-Juliusz (19.06.2004)
Wls150-7223
Wls150-7223 na terenie Cukrowni "Zbiersk", pozuje do zdjęć wraz z Wls18-18. Lokomotywa w 2011 roku została ustawiona na terenie dawnej stacji w±skotorowej w Miliczu jako Lyd1-228. (06.12.2003)