Tw53


Tw53-2570
Tw53-2570 ustawiona jako pomnik przed budynkiem dworca w Raciborzu (02.04.2000)