Px48


Px48-1765
Px48-1765 w roli pomnika na stacji w ¦miglu (16.09.2001)
Px48-3908
Px48-3908 jako pomnik, nieopodal lokomotywowni Szczecinek. W 1989 roku został przywieziony z Koszalina W±sk. (21.06.2003)