MBxd2


MBxd2-218
MBxd2-218 w Śmiglu (27.04.2007)
MBxd2-218 przy obsłudze pociągu osobowego, w drodze do Śmigla (27.04.2007)
MBxd2-226
przed lokomotywownią w Śmiglu (16.09.2001)
MBxd2-229
MBxd2-229 na wagonie normalnotorowym, na terenie części towarowej stacji Stare Bojanowo, oczekuje transportu do Śmigla. Motorówka przybyła tu ze Środy Wąskotorowej, podobno - ówcześnie - w celu naprawy. (16.09.2001)
MBxd2-229 odstawiony w Śmiglu, z zamalowanymi oznaczeniami (27.04.2007)
MBxd2
MBxd2 odstawiony pod lokomotywownią w Śmiglu (20.12.2003)