Ld1


Ld1
Ld1 wraz z kilkoma wagonikami na terenie KWK Szombierki w Bytomiu (16.03.2002)