BKL Cisna


LP Lyd2-05
LP Lyd2-05 w Cisnej, oczekuje zatrudnienia przy pociągu turystycznym (22.07.2010)
LP Lyd2-07
LP Lyd2-07 z pociągiem roboczym, gdzieś pomiędzy Cisną i Nowym Łupkowem (22.07.2010)
LP Lyd2-07 - panowie rozpoczynają pracę na wyznaczonym odcinku linii (22.07.2010)