KONSTAL 105N105Na #594+595
105Na #594+595 przed Dworcem Głównym (06.07.2002)
105Na #596+597
105Na #596+597 na ulicy Ku Słońcu (02.11.2002)
105Na #598+599
105Na #598+599 na placu Zwycięstwa (02.11.2002)
105Na #671
105Na #671 gdzieś w Szczecinie ;-) (26.02.2005)
105N #722+631
105N #722+631 na ulicy Kwiatowej (02.11.2002)
105Na #744+741
105Na #744+741 - ulica Ku Słońcu (02.11.2002)
105Na #752+738+751
105Na #752+738+751 - ulica Ku Słońcu, przy cmentarzu (02.11.2002)
105Na #754+750+735
105Na #754+750+735 - ulica Ku Słońcu (02.11.2002)
105Na #754 gdzieś w Szczecinie ;-) (26.02.2005)
105N2k/2000 #785+786+784
105N2k/2000 #785+786+784 - ulica Ku Słońcu, przy cmentarzu (02.11.2002)
105N2k/2000 #785+786+784 - ulica Ku Słońcu (02.11.2002)
105N2k/2000 #787+788+783
105N2k/2000 #787+788+783 w drodze na Dworcową, jedzie ulicą Wyszyńskiego (02.11.2002)
105Ng/S #1001+1002
105Ng/S #1001"+1002" na ulicy Ku Słońcu (02.11.2002)
105Na #1025+1026
105Na #1025+1026 na placu Zwycięstwa (02.11.2002)
105Na #1027
105Na #1027+? pod dworcem głównym (26.02.2005)
105N2k/2000 #1054+1053
105N2k/2000 #1054+1053 na ulicy Ku Słońcu (02.11.2002)
105N2k/2000 #1057+1058
105N2k/2000 #1057+1058 na ulicy Ku Słońcu (02.11.2002)