204WrAs


204WrAs #2604
204WrAs #2604+2603 przy placu Dominikańskim (12.02.2007)
204WrAs #2606
204WrAs #2606+2605 - ul. Powstańców Ś¦l±skich (05.01.2011)
204WrAs #2608
204WrAs #2608+2607 na ulicy Powstańców ¦l±skich, zbliża się do Arkad (15.02.2007)