MKT Wagony robocze
2N, 5N, 803N2N #105
2N #105 w zajezdni Helenówek (07.08.2002)
2N #108
2N #108 w zajezdni Helenówek (07.08.2002)
5N #109
5N #109 w zajezdni Helenówek (07.08.2002)
803N #7198
803N #7198 w zajezdni Helenówek (07.08.2002)
803N #7199
803N #7199 niegdyś wagon szkoleniowy, teraz jako złom na torach postojowych zajezdni Helenówek (07.08.2002)