105N, 105Na436
105Na #436+439 w Krakowie na ulicy Basztowej (23.04.2005)
440
105Na #440 solo, na pętli Pleszów (06.10.2001)
766
105Na #766+767 w Krakowie, skręca z Basztowej w Westerplatte (23.04.2005)
782
105Na #782+783 w Krakowie (23.04.2005)
942
105Na #942 w Krakowie (23.04.2005)