Wagony gospodarcze#9021
4N1 #9021 w zajezdni Wrzeszcz (08.12.2001)
#9022
102Na #9022 w zajezdni Wrzeszcz (08.12.2001)