LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA 3E/1


3E/1-12Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-12 (ex-PKP ET21-378) na stacji Bór Górny, należącej do Kopalni Piasku "Maczki Bór" z Sosnowca. Prawdziwa 3E/1-12 została przerobiona w ZNTK Lubań Śląski na "ET21-1" i obecnie stanowi eksponat w Skansenie w Karsznicach (12.04.2001)
3E/1-12 z kamieniem, przed semaforem wjazdowym do st. Bór Górny (28.03.2002)
3E/1-12 wjeżdża na stację Bór Górny (28.03.2002)
3E/1-15CTL "Maczki-Bór"
3E/1-15 z pociągiem przed JCC (14.06.2002)
3E/1-15 w ZPNTMiU "TABOR" w Dębicy, przed malowaniem (15.01.2003)
3E/1-17Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-17 (ex-PKP ET21-440) na stacji Bór Górny, należącej do Kopalni Piasku "Maczki Bór" z Sosnowca (12.04.2001)
3E/1-17 na stacji Bór Górny (14.06.2002)
3E/1-17 z pociągiem 745190 pomiędzy stacja Wrocław Pracze a Wrocław Kuźniki (17.06.2009)
3E/1-18Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-18 (ex-PKP ET21-226) z Kopalni Piasku "Maczki Bór", wjeżdża z węglarkami na stację Bór Górny (12.04.2001)
3E/1-18 zmienia tor na stacji Bór Górny. Obok - 3E/1-22 po wykolejeniu (28.03.2002)
3E/1-18 wyjeżdża ze stacji Bór Górny (28.03.2002)
3E/1-18 wyjeżdża ze stacji Bór Górny (28.03.2002)
3E/1-18 przed zakładem naprawczym w Dębicy (15.01.2003)
3E/1-20Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-20 (ex-PKP ET21-476) z Kopalni Piasku "Maczki Bór", nieopodal jej siedziby w Sosnowcu (12.04.2001)
3E/1-20 w Jaworzynie Śląskiej, razem z M62-1331 oczekują na odjazd w kierunku Wrocławia (30.11.2009)
3E/1-22Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-22 (ex-PKP ET21-296) z Kopalni Piasku "Maczki Bór", na stacji Bór Górny (12.04.2001)
3E/1-22 na stacji Bór Górny, podczas wstawiania na tor po wykolejeniu (28.03.2002)
3E/1-22 z pociągiem na stacji Bór Górny (14.06.2002)
3E/1-22 wjeżdża na stację Bór Górny (23.08.2002)
3E/1-22 luzem mija JCC (23.08.2002)
3E/1-22 w ZPNTMiU "TABOR" w Dębicy, przed malowaniem (15.01.2003)
3E/1-22 w ZPNTMiU "TABOR" w Dębicy, przed malowaniem (15.01.2003)
3E/1-22+SM42-2442 prowadzi skład cystern, prawdopodobnie w relacji Bierawa - Guben. Miękinia (08.09.2008)
3E/1-23Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-23 (ex-PKP ET21-???) z Kopalni Piasku "Maczki Bór", na stacji Bór Górny (12.04.2001)
3E/1-25Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-25 z Kopalni Piasku "Szczakowa", na złomowisku w Grabinie Śląskiej (28.03.2001)
3E/1-26Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-26 z Kopalni Piasku "Szczakowa", na złomowisku w Grabinie Śląskiej (28.03.2001)
3E/1-29Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-29 z Kopalni Piasku "Szczakowa", na złomowisku w Grabinie Śląskiej (28.03.2001)
3E/1-31Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-31 w elektrowozowni w Sosnowcu Jęzorze, należącej do Kopalni Piasku "Szczakowa" (12.04.2001)
3E/1-32Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-32 na stacji Jęzor Centralny JCA. Gniazda sprzęgów ogrzewania elektrycznego mogą świadczyć iż także ta lokomotywa została podmieniona na egzemplarz z PKP (12.04.2001)
3E/1-34Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-34 z Kopalni Piasku "Szczakowa", na złomowisku w Grabinie Śląskiej (28.03.2001)
3E/1-34 i 3E/1-29 oraz 37, na złomowisku w Grabinie Śląskiej (28.03.2001)
3E/1-35Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-35 z Kopalni Piasku "Szczakowa", na złomowisku w Grabinie Śląskiej (28.03.2001)
3E/1-36Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-36 należąca do Kopalni Piasku Szczakowa - w elektrowozowni kopalni (17.08.2000)
3E/1-36 odstawiona w elektrowozowni Jęzor (28.03.2002)
3E/1-37Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-37 oraz 3E/1-29, 34 i dalej widoczne 35, 49, 25 z Kopalni Piasku "Szczakowa", na złomowisku w Grabinie Śląskiej (28.03.2001)
3E/1-37 w Grabinie Śląskiej. Wyraźnie widać ścięty dach za kabiną, który miał służyć montażowi tzw. bocznego pantografu, dzięki czemu lokomotywa mogła samodzielnie prowadzić skład wagonów pod urządzenia do załadunku piasku (28.03.2001)
3E/1-39Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-39 w lokomotywowni Kopalni Piasku "Szczakowa" w Jęzorze (28.03.2002)
3E/1-39 wraz z jakąś skodą ciagną wahadło węglarek obwodnicą Wrocławia, zbliżając się do Brochowa (16.02.2011)
3E/1-40Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-40 w lokomotywowni Kopalni Piasku "Maczki Bór" (12.04.2001)
3E/1-42Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-42 w lokomotywowni Kopalni Piasku "Szczakowa" w Jęzorze (28.03.2002)
3E/1-42 - z gniazdami sterowania ukrotnionego - oczekuje na pracę przed lokomotywownią PCC Rail w Jęzorze (04.03.2009)
3E/1-43Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-43 odstawiona w krzaki, na stacji Jęzor Centralny JCA (12.04.2001)
3E/1-43 na stacji Jęzor Centralny (28.03.2002)
3E/1-43 mocowanie bocznego odbieraka prądu (28.03.2002)
3E/1-43 na stacji Jęzor Centralny (28.03.2002)
3E/1-44Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-44 z pociągiem złożonym z wagonów 401V wyjeżdża ze stacji kolei piaskowej w Sosnowcu Jęzorze w kierunku stacji Szczakowa Północ (17.08.2000)
3E/1-44 wjeżdża na stację kolei piaskowej w Sosnowcu Jęzorze (28.03.2002)
3E/1-44 wjeżdża na stację kolei piaskowej w Sosnowcu Jęzorze (28.03.2002)
3E/1-44 nadal wjeżdża :-) (28.03.2002)
3E/1-44 z tym samym pociągiem, już na stacji Szczakowa Północ (28.03.2002)
3E/1-44 odstawiona w lokomotywowni PCC Rail w Jęzorze (20.06.2009)
3E/1-45Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-45 na stacji Jęzor Centralny (28.03.2002)
3E/1-45 doczepiona na tył składu cystern, mija JCC (23.08.2002)
3E/1-45 przed lokomotywownią PCC Rail w Jęzorze (04.03.2009)
3E/1-46Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-46 na stacji Jęzor Centralny JCA (12.04.2001)
3E/1-46 na stacji Jęzor Centralny JCA (23.08.2002)
3E/1-46 przed lokomotywownią PCC Rail w Jęzorze (04.03.2009)
3E/1-49Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-49 na złomowisku w Grabinie Śląskiej. Lokomotywa pochodzi z elektrowozowni w Jęzorze, która należy do Kopalni Piasku "Szczakowa" (28.03.2001)
3E/1-51Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-51 w niedługi czas po naprawie głównej, wykonanej w ZNTK Oleśnica, na stacji Jęzor Centralny JCA (12.04.2001)
3E/1-51 wjeżdża do Jęzora z wagonami do piasku (28.03.2002)
3E/1-51 przejeżdża przez stację Szczakowa Północ. Wyraźnie widać upiększenia wykonane chyba przez maszynistów :-) (28.03.2002)
3E/1-51 w szopie kopalni na stacji Jęzor Centr. (23.08.2002)
3E/1-51 manewruje w Jęzorze razem z maszyną o numerze 75 (17.07.2003)
3E/1-52Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-52 manewruje na stacji Jęzor Centralny JCA (12.04.2001)
3E/1-52 w lokomotywowni PCC Rail w Jęzorze (20.06.2009)
3E/1-53Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-53 manewruje na stacji Jęzor Centralny JCA (12.04.2001)
3E/1-53 z jednym wagonem typu 94A jako pociąg służbowy, wyjeżdża z Sosnowca Jęzora w kierunku Szczakowej (12.04.2001)
3E/1-53 manewruje w Jęzorze (28.03.2002)
3E/1-53 manewruje w Jęzorze (28.03.2002)
3E/1-53 ze służbowym do Szczakowej Południowej, przejeżdża przez stację Szczakowa Północ (28.03.2002)
3E/1-53 znów na st. Szczakowa Północ, wraca do Jęzora (28.03.2002)
3E/1-54Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-54 odstawiona w Jęzorze (12.04.2001)
3E/1-54 odstawiona w Jęzorze (23.08.2002)
3E/1-54 jako druga w duecie z lokomotywą 182 153, ciągnie wahadło węglowe mijając Zdzieszowice (02.07.2011)
3E/1-55Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-55 w Jęzorze (23.08.2002)
3E/1-56Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-56 z wagonem pasażerskim wyjeżdża z Jęzora Centralnego jako pociąg służbowy do Szczakowej Południe (17.08.2000)
3E/1-56 mija JCC z wagonami z piaskiem (23.08.2002)
3E/1-57Kopalnia Piasku "Kuźnica Warężyńska"
3E/1-57 (ex-PKP ET21-74) z węglarkami na szlaku przed podg Bańgów (29.12.2000)
3E/1-57 (ex-PKP ET21-74) z cysternami z wodą, przed podg Bańgów (12.04.2001)
3E/1-58Kopalnia Piasku "Kuźnica Warężyńska"
3E/1-58 w elektrowozowni Kopalni Piasku "Kuźnica Warężyńska" (17.07.2001)
3E/1-58 w elektrowozowni Kopalni Piasku "Kuźnica Warężyńska" (17.07.2001)
3E/1-59Kopalnia Piasku "Kuźnica Warężyńska"
3E/1-59 w elektrowozowni Kopalni Piasku "Kuźnica Warężyńska" (17.07.2001)
3E/1-63Kopalnia Piasku "Kuźnica Warężyńska"
3E/1-63 z pociągiem z piaskiem przed chwilą opuściła podg Bańgów. W roli popychacza występuje 3E/1-64 (29.12.2000)
3E/1-63 w elektrowozowni Kopalni Piasku "Kuźnica Warężyńska" (17.07.2001)
3E/1-63 w elektrowozowni Kopalni Piasku "Kuźnica Warężyńska" (17.07.2001)
3E/1-63 jako druga za maszyną "74", wjeżdża do Wrocławia Gądowa od strony podg Stadion (06.10.2010)
3E/1-64Kopalnia Piasku "Kuźnica Warężyńska"
3E/1-64 jako popychacz pociągu z piaskiem, pomiędzy Bańgowem, a Siemianowicami. Z przodu widać ciągnącą 3E/1-63 (29.12.2000)
3E/1-64 w elektrowozowni Kopalni Piasku "Kuźnica Warężyńska" (17.07.2001)
3E/1-64 w elektrowozowni Kopalni Piasku "Kuźnica Warężyńska" (17.07.2001)
3E/1-65Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-65 przy stanowisku paliwowym dla lokomotyw spalinowych, na stacji Bór Górny (12.04.2001)
3E/1-66CTL "Maczki-Bór"
3E/1-66 na stacji Wróblin Głogowski z pociągiem 68495, oczekuje na zwolnienie szlaku przez pociąg pospieszny "Czcibór", z którego wykonano zdjęcie. W tle widoczne chłodnie kominowe Huty "Głogów" (17.07.2002)
3E/1-66 mija semafor wjazdowy stacji Kostrzyn Towarowy (17.07.2002)
3E/1-66 oraz 3E/1-163 z pociągiem 86284 na stacji Kostrzyn Towarowy. Tu następuje wymiana maszynistów i oba pociągi ruszają w dalszą drogę (17.07.2002)
3E/1-67Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-67 z próżnym pociągiem piaskowym wyjeżdża z Jęzora w stronę Szczakowej Północ (17.08.2000)
3E/1-67 na stacji Jęzor Centralny JCA (12.04.2001)
3E/1-67 jako popychacz wjechał do Jęzora (28.03.2002)
3E/1-67 nieopodal elektrowozowni w Jęzorze, razem z maszynami 75 i 51 (17.07.2003)
3E/1-68Kopalnia Piasku "Kotlarnia"
3E/1-68 w lokomotywowni Kopalni Piasku Kotlarnia w Kotlarni (27.08.2000)
3E/1-70Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-70 na stacji Bór Górny w Sosnowcu (12.04.2001)
3E/1-70 z towarowym wjeżdża na stację Bór Górny (28.03.2002)
3E/1-70 z bliska - widać, że nie jest to ta sama lokomotywa, co na pierwszym zdjęciu (28.03.2002)
3E/1-70 wjeżdża na stację Bór Górny (14.06.2002)
3E/1-71CTL "Maczki-Bór"
3E/1-71 na stacji Bór Górny, podczas prezentacji nowego-starego taboru (14.06.2002)
3E/1-73Kopalnia Piasku "Kotlarnia"
3E/1-73 w lokomotywowni Kopalni Piasku Kotlarnia w Kotlarni (27.08.2000)
3E/1-75Kopalnia Piasku "Kotlarnia"
3E/1-75 w lokomotywowni w Kotlarni (27.08.2000)
3E/1-75 - ex Kotlarnia - w trakcie manewrów w Jęzorze razem ze sputnikiem 51 (17.07.2003)
3E/1-76Kopalnia Piasku "Szczakowa"
3E/1-76 wjeżdża na stację Kopalni Piasku Szczakowa w Sosnowcu Jęzorze od strony Szczakowej Północ (17.08.2000)
3E/1-76 manewruje na stacji Jęzor Centralny JCA z kilkoma wagonami (12.04.2001)
3E/1-76 w Jęzorze (23.08.2002)
3E/1-76 przed lokomotywownią PCC Rail w Jęzorze (04.03.2009)
3E/1-86
3E/1-86+76 ze sznurem węglarek w kierunku Górnego Śląska, wjeżdżają do Świętej Katarzyny. Pierwsza lokomotywa została odziedziczona po PTKiGK Rybnik. (18.02.2009)
3E/1-106Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-106 z pociągiem wyjeżdża ze stacji Bór Górny (28.03.2002)
3E/1-106 z pociągiem na st. Bór Górny (14.06.2002)
3E/1-106 opuszcza stację kolei piaskowej Bór Górny (17.07.2003)
3E/1-108Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-108 (ex-PKP ET21-101?) w hali elektrowozowni Kopalni Piasku "Maczki Bór" (12.04.2001)
3E/1-108 w hali elektrowozowni Kopalni Piasku "Maczki Bór" (12.04.2001)
3E/1-108 mija JCC z wagonami z błotem (23.08.2002)
3E/1-108 przed zakładem naprawczym w Dębicy (15.01.2003)
3E/1-108 z cysternami mija Wrocław Nadodrze jadąc w kierunku Oleśnicy (06.08.2007)
3E/1-117Kopalnia Piasku "Maczki-Bór"
3E/1-117 (ex-PKP ET21-???) w hali elektrowozowni Kopalni Piasku "Maczki Bór" (12.04.2001)
3E/1-138Kopalnia Piasku "Kotlarnia"
3E/1-138 (ex-PKP ET21-635) na terenie stacji Kotlarnia (27.08.2000)
3E/1-163CTL "Maczki-Bór"
3E/1-163 (ex-PKP ET21-292) z kamieniem, wjeżdża na stację Bór Górny (12.04.2001)
3E/1-163 zatrzymuje się na stacji Kostrzyn Towarowy z pociągiem 86284 Police Chemia - Wróblin Głogowski (17.07.2002)
3E/1-163 jako druga lokomotywa w składzie pociągu do Kostrzyna, w Brzegu (01.05.2003)
3E/1-163 z pociągiem 68495 Wróblin Głogowski - Police Chemia na postoju w Niedoradzu (02.05.2003)
3E/1-163 z cysternami mija Nową Wieś Wielką (13.06.2007)
3E/1M-201
3E/1M-201 luzem wjeżdża do Wrocławia Nadodrza, prosto z ZNTK w Oleśnicy. Jest to maszyna odbudowana ze Stacjonarnego Urządzenia Grzejnego z Rozwadowa (ex-ET21-464) za sprawą firmy PUH Limanova. Lokomotywa w drodze do swojego nowego użytkownika - Pol-Miedź Trans. (01.09.2009)
3E/1M-201 na stacji Wrocław Nadodrze (01.09.2009)
3E/1M-201 z "kominkami" z Lubina wjeżdża do Głogowa (29.06.2010)
3E/1M-202
3E/1M-202+S200-529 wjeżdżają do Wrocławia Gądowa z pociągiem 763880/1 Gniezno - Malczyce. Osiołek, to ex-3E/1-53. (27.06.2010)
3E/1M-202 na stacji Wrocław Gądów (15.07.2010)
3E/1M-202 opuszcza Wrocław Mikołajów prowadząc pociąg towarowy 765188/9 Gniezno - Międzylesie (31.07.2010)
3E/1M-202 chwilę po wyjeździe z Wrocławia Gądowa jako pociąg 666048/9 Wrocław Gądów - Międzylesie. W składzie znajdują się dwie lokomotywy serii 141, jadące do Czech celem modernizacji i odbudowy (09.09.2010)
3E/1M-202 opuścił Wrocław Brochów prowadząc pociąg 375018/9 relacji Nowy Sącz - Rzepin, w skłądzie którego znajdują się pojazdy produkcji NEWAG-u, jadące na targi kolejowe do Niemiec (14.09.2010)
3E1/M-202 we Wrocławiu Gądowie, oczekuje na swój pociąg (18.09.2010)
3E1/M-202 mija Wrocław Popowice prowadząc pociąg 673883/2 Malczyce - Gniezno (18.09.2010)
3E/1M-202 prowadząc "kominki" z Lubina do Wróblina Głogowskiego opuszcza Rudną Gwizdanów w kierunku Głogowa (27.03.2011)