SPALINOWY AUTOBUS SZYNOWY SA122


SA122-001
SA122-001 w lokomotywowni w Nowym Sączu (04.07.2002)