SPALINOWY AUTOBUS SZYNOWY SA103


SA103-004
SA103-004 opuszcza Łambinowice jako osobowy 9921 Opole Główne - Nysa (25.03.2007)
SA103-004 jako osobowy 46125 z Kędzierzyna-Koźla do Nysy, rusza ze stacji Racławice Śląskie (07.09.2008)
SA103-008
SA103-008 w Gryficach, jako osobowy 88727 Kołobrzeg - Szczecin Główny (26.09.2009)
SA103-013
SA103-013 opuszcza Nowy Świętów jako osobowy 46123 z Kędzierzyna Koźla do Nysy (26.08.2009)
SA103-013 jako pociąg osobowy 9938 Nysa - Opole, chwilę po wyjeździe ze stacji początkowej (25.03.2007)
SA103-013 w Komprachcicach, prowadząc pociąg 66926 Nysa - Opole (27.04.2011)
SA103-013 zbliża się do Szydłowa jako osobowy 66929 Opole - Nysa (27.04.2011)