232


232 005
232 005 prowadząc pociąg 443186 opuszcza Piławę Górną. Zobacz również FILM. (29.07.2009)
232 032
232 032 oczekuje na pracę na terenie lokomotywowni w Hoyerswerdzie. Lokomotywa została zezłomowana w 2006 roku. (02.06.2004)
232 049
232 049 - w służbie dla PMT - opuszcza Rokitki z wahadłem węglarek w kierunku Miłkowic. Przed remontem lokomotywa wyglądała tak. (27.05.2010)
232 049 opuszcza podg Lamowice z wahadłem wagonów samowyładowczych w stronę Strzelina (12.03.2011)
232 079
232 079 oczekuje na zatrudnienie na stacji Wrocław Gądów (13.03.2010)
232 090
232 090 z wahadłem węglarek z Piławy Górnej, wjeżdża do Kamieńca Ząbkowickiego (26.10.2009)
232 090 jako popych pociągu w kierunku Wrocławia, oczekuje na godzinę odjazdu z Kamieńca Ząbkowickiego (26.10.2009)
323 090 wraz z M62-1007, oczekują na odjazd z Kamieńca Ząbkowickiego w stronę Wrocławia (29.10.2009)
232 092
232 092+411 prowadzą wahadło węglarek przez stacjię Wrocław Nadodrze (01.09.2009)
232 092 z pociągiem z Guben do Gliwic, wjeżdża na stację Wrocław Pracze (01.04.2010)
232 092 luzem pomiędzy Lesznem a Lasocicami (29.06.2010)
323 092 mija luzem Miłkowice jadąc z Węglińca do Legnicy (11.12.2010)
232 093
323 093 jako popychacz pociągu z kamieniem wapiennym z Polski, opuściła właśnie stację w Uhyst; na uciągu 232 693 (20.10.2010)
232 105
232 105 z pociągiem 483186/7 relacji Bierawa - Kostrzyn chwilę po opuszczeniu Wrocławia Brochowa (29.12.2007)
232 105 odstawiona w Strzelinie przy peronie 3, oczekuje na załadowanie wagonów kamieniem (31.08.2008)
232 105 opuszcza luzem Kamieniec Ząbkowicki, kierując się do Doboszowic (27.08.2009)
232 105 opuszcza Węgliniec prowadząc pociąg z Wrocławia Gądowa do Horki (16.06.2010)
232 105 mija Raszową z pociągiem do Wrocławia Gądowa (12.02.2011)
232 106
232 106 oczekuje na pracę na terenie lokomotywowni w Hoyerswerdzie (02.06.2004)
232 122
232 122 wraz z jakimś 311D wjeżdża do Wrocławia Brochowa ze składem węglarek (13.11.2010)
232 135
232 135 prowadzi wahadło węglarek na szlaku Smardzów Wrocławski - podg Lamowice (12.03.2011)
232 136
232 136 na terenie lokomotywowni w Hoyerswerdzie. Maszyna skasowana dwa lata po wykonaniu fotografii. (02.06.2004)
232 141
232 141 z pociągiem towarowym do Wrocławia Brochowa, pomiędzy stacją Niesky a Horką. Lokomotywa dwa lata później trafiła do PCC Rail "Szczakowa". (21.04.2006)
232 141 z wyrobami hutniczymi z Polski mija posterunek odglałęźny Särichen, tuż za Horką (21.04.2006)
232 141 po przyprowadzeniu pociagu do Horki, wjeżdża luzem do Węglińca (29.01.2010)
232 152
232 152 odstawiona w Jęzorze (04.03.2009)
232 156
232 156 oczekuje na pracę na terenie lokomotywowni w Hoyerswerdzie (02.06.2004)
232 212
232 212 odstawiona na terenie lokomotywowni w Hoyerswerdzie - złomowana w 2009 roku. (02.06.2004)
232 275
232 275 z wahadłem węglarek wjeżdża powoli na stację Wrocław Kuźniki (12.04.2009)
232 282
232 282 na terenie lokomotywowni w Hoyerswerdzie, jak widać po jakiejś kolizji. Złomowania doczekała się dopiero w 2009 roku. (02.06.2004)
232 291
232 291 na terenie lokomotywowni w Hoyerswerdzie (02.06.2004)
232 293
232 293 wjeżdża na stacje Wrocław Leśnica, prowadząc pociąg z Gądowa do Horki (03.04.2010)
232 293 z wahadłem kamienia mija Kąty Wrocławskie; widok z lokomotywy ET21-495 (29.05.2010)
232 293 mija Zgorzelec Miasto z wahadłem węglarek do Sulikowa (10.06.2010)
232 294
232 294 z wahadłem węglarek opuściła Wrocław Brochów i kieruje się w stronę podg Stadion (18.09.2010)
232 303
232 303 oczekuje na pracę w stacji Wrocław Gądów (02.10.2008)
232 303 z wagonami z tłuczniem, manewruje po stacji Wrocław Główny (10.02.2009)
232 309
232 309 mija na biegu Jaworzynę Śląską z wahadłem próżnych węglarek (22.05.2010)
232 329
232 329 z węglarkami pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem Szczawienkiem (04.05.2009)
232 333
232 333 razem z inną 232 Kolchemu, oczekują w Kamieńcu Ząbkowickim na podmianę i dalsza drogę do Wrocławia (21.05.2009)
232 333 luzem zbliża się do Jankowej Żagańskiej od strony Węglińca (16.06.2010)
232 333 ze składem cystern do Żar, opuszcza Głogów (15.07.2010)
232 333 mija przystanek Żukowice (15.07.2010)
232 333 w peronach Nielubi (15.07.2010)
232 333 opuszcza Kłobuczyn (15.07.2010)
232 333 z pociągiem z Guben do Gliwic, mija semafor wjazdowy Rudnej Gwizdanów (27.03.2011)
232 333 z pociągiem towarowym z Polski, mknie pomiędzy stacjami Weißwasser i Schleife (20.04.2011)
232 409
232 409 z wahadłem węglarek 443151 do Piławy Górnej, wyjeżdża z Ząbkowic Śląskich (26.08.2009)
232 409 manewruje w Żarach (16.07.2010)
232 416
232 416 opuszcza Wrocław Zachodni z pociągiem towarowym do Wałbrzycha Fabrycznego (02.03.2011)
232 411
232 411 oczekuje na pracę w stacji Wrocław Gądów (17.04.2009)
232 411 z węglarkami w Kamieńcu Ząbkowickim, oczekuje na swoją kolej w drodze do Piławy Górnej (21.05.2009)
232 411+092 prowadzą wahadło węglarek przez stacjię Wrocław Nadodrze (01.09.2009)
232 443
232 443 wjeżdża luzem do Wrocławia Gądowa od strony Kuźnik (03.04.2011)
232 446
232 446 odstawiona w Jęzorze (04.03.2009)
232 446 z pociągiem węglowym do Elektrowni Dolna Odra, mija Wrocław Pracze (01.04.2010)
232 502
232 502 zbliża się do Weißwasser prowadząc pociąg 45473 Seddin - Tarnowskie Góry (20.04.2011)
232 512
232 512 mija stacje Wrocław Kuźniki z próżnym wahadłem wagonów samowyładowczych (23.11.2008)
232 531
232 531 z pociągiem z Gliwic do Guben, mija Wałowice (06.05.2010)
232 579
232 579 ze składem pociągu opuściła Wrocław Gądów i kieruje się w stronę podg Stadion (20.03.2011)
232 618
232 618 z pociągiem towarowym do Horki i Polski, mknie pomiędzy stacjami Schleife i Weißwasser (20.04.2011)
232 627
232 627 odstawiona w lokomotywowni w Hoyerswerdzie, dwa lata później złomowana. (02.06.2004)
232 653
232 653 mija Wrocław Mikołajów prowadząc pociąg 653161 z Międzylesia do Janikowa (11.06.2009)
232 654
232 654 przejeżdża nad linią Cottbus - Görlitz, mijając stację osobową w Horce. Pociąg złożony z niemieckich talbotów, kieruje się do Polski, zaś widoczny stalowy wiadukt, kilka lat później został zastąpiony nowym, betonowym obiektem. (21.04.2006)
232 661
232 661 - z lewej - i 232 699, rozpoczynające dwa rzędy odstawionych maszyn serii 232 w Hoyerswerdzie. (02.06.2004)
232 668
232 668 luzem zbliża się do stacji Weißwasser, jadąc do Horki po pociąg towarowy (20.04.2011)
232 668 opuszcza stację w Weißwasser z pociągiem towarowym z Polski (20.04.2011)
232 678
232 678 na stacji towarowej w Horce, podczas manewrów. Maszyna od 2008 roku została przydzielona do obsługi pociągów w Rumunii, w spółce Logistic Services Danubius SRL, będacej filią DB AG. (21.04.2006)
232 678 z wahadłem talbotów w kierunku Hoyerswerdy, opuszcza Horkę (21.04.2006)
232 693
323 693 z talbotami z Polski, opuszcza stację w Uhyst; na popychu maszyna 232 093 (20.10.2010)
232 699
232 699 odstawiona w Hoyerswerdzie - trzy lata później zmieniono jej oznaczenie na 232 908, w miejsce po lokomotywie odstawionej w tym samym roku. (02.06.2004)
232 708
232 708 odstawiona na terenie lokomotywowni w Hoyerswerdzie (02.06.2004)