Jelcz M121M#9502
Jelcz M121M #9502 obsługując linię 406 do Lotniska, oczekuje odjazdu z Dworcowej (25.12.2004)
#9504
Jelcz M121M #9504 na pętli Krzyki (00.01.2005)
#9517
Jelcz M121M #9517 na Piastowskiej przy Sienkiewicza jako zatramwaj linii 0 (02.03.2003)
#9518
Jelcz M121M #9518 na ulicy Grabiszyńskiej (róg Kolejowej), wyjeżdża na trasę linii 114 (13.03.2003)
#9534
Jelcz M121M #9534 obsługując tymczasową linię 712, skręca z ulicy Poznańskiej w Legnicką (22.03.2011)
#9538
Jelcz M121M #9538 obsługując linię 406 do Lotniska, oczekuje odjazdu z Dworcowej (25.12.2004)
#9549
Jelcz M121M #9549 na ulicy Osobowickiej (26.02.2011)
#9559
Jelcz M121M #9559 na Osobowickiej, mknie w stronę placu Staszica jako zatramwaj linii 14 (26.02.2003)
#9563
Jelcz M121M #9563 oczekuje na glodzinę odjazdu (szczytowa brygada 125) na pętli Tarnogaj (12.11.2002)