Jelcz M11#419
Jelcz M11 #419 w zajezdni w Kędzierzynie (12.02.2005)
#424
Jelcz M11 #424 dogorywa na tyłach zajezdni w Kędzierzynie (12.02.2005)
#425
Jelcz M11 #425 w zajezdni w Kędzierzynie (12.02.2005)
#431
Jelcz M11 #431 w zajezdni w Kędzierzynie (12.02.2005)
#436
Jelcz M11 #436 w zajezdni w Kędzierzynie (12.02.2005)