Jelcz PR110M#75
Jelcz PR110M #75 w zajezdni SKA (04.09.2004)