Jelcz 120M#442
Jelcz 120M #442 przed chwilą wyjechał z przystanku przy Centrum Handlowym "Korona" (27.05.2003)
#444
Jelcz 120M #444 wyjeżdża na trasę z zajezdni przy ul. Krakowskiej (18.03.2003)